Contacto

Zhejiang Huafon Thermoplastic Polyurethane Co., Ltd.

Tel.: +86-577-66888058
Persona de contacto: Mr. Xu
Email: xu.tianxiang@huafeng.com